Printed from Vazelinas homepage - 02-10-2023 09:10:39

NYE DATOR' Oslo Spektrum!

8. og 9. oktober 2021! EXTRA: torsdag 7. oktober!
Billettsalget EXTRA starter torsdag kl. 08:00 - Her blir det fullt! Velkommen!
Link tel billettsalg, EXTRA
- av Eldar - 14.04.2021 (oppdatert 14.04.2021)

20210414_spektrum
 Utviklet av Atilla Moen-Duran