Printed from Vazelinas homepage - 18-04-2024 21:04:55

40 år med vondt brenn'vin!

Avslutningsturnéen er utsolgt nesten alle plasser. Unntakene er:
Billetter igjen på Kongsvinger 15.02.
Billetter igjen i Gjøvik Fjellhall. – siste på Gjøvik/Toten 23.02.
- av - 21.01.2020 (oppdatert 21.01.2020)

202001121_ledige
 Utviklet av Atilla Moen-Duran