Printed from Vazelinas homepage - 02-10-2023 09:10:24

Da Toten kom til T°yen

erikvalebrokk.no
"...Vazelina Bilopph°ggers var det perfekte valg, la oss kalle det inspirert booking fra festivalledelsens side. Det virket som de selv syntes det var ordentlig moro ň spille for °yapublikummet..."
- av Erik Valebrokk - 14.08.2017 (oppdatert 14.08.2017)

20170813_vallebrok
 Utviklet av Atilla Moen-Duran